Uw koi medicijn op koiziekte.nl

Aan de hand van de symptomen snel een medicijn gevonden.

Stress

Voorkomen is beter dan genezen.

Stress schaadt het immuunsysteem en verzwakt het weerstandsvermogen en is derhalve, net als bij de mens, een van de hoofdoorzaken voor het ziek worden van de vissen. Stress wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Tot de meest voorkomende horen verzorgingsfouten (te veel of te weinig of de verkeerde maatregelen) , een niet harmoniserend visbestand evenals een te hoge bezettingsgraad, sterk wisselende temperaturen, overvoering en daarmee gepaard gaande organische belasting en een groot kiempercentage in het vijverwater. Vaak breken dan ziekten uit, waarvan de verwekkers al ongemerkt in de koi vijver aanwezig waren.


Hoe ontstaat stress in de (koi) vijver?

Onderstaand enkele (stress) factoren:
- Overzetten en transport van de vissen kan stress veroorzaken.
- temperatuurschommelingen b.v. in de herfst of voorjaar.
- angst bij de vissen. b.v. vissen die niet bij elkaar passen of door een voortdurende strijdt om de macht brengt vaak stress met zich mee.
- Vaak werken in de vijver. B.v. vaak reorganiseren of aanpassen van het filter.
- Vijvers waar vissen zich slecht terug kunnen trekken, vijvers zonder schuilplaatsen.
- Te sterke beweging van het vijverwater.
- Ongeschikte vijverwaterwaarden. Vissen merken dit en dit kan op zich weer stress opleveren.
- Ondeskundig gebruik van chemische middelen. (bemesting, medicamenten in de vijver)
- Slechte hygiënische omstandigheden.
- Overvoering of voeren van minderwaardig voer.
- Overbezetting. Te veel vis in de vijver=Stress


Voorkomen van stress = preventie van ziekte.