Uw koi medicijn op koiziekte.nl

Aan de hand van de symptomen snel een medicijn gevonden.

buikwaterzucht

Wat is buikwaterzucht?

Buikwaterzucht kan onder meer veroorzaakt worden door nierfalen of een congestie van het hart. Ook een bacterieële invasie kan de oorzaak zijn. Bacterieële buikwaterzucht kan besmettelijk zijn. Het is moeilijk te bepalen wat de oorzaak van buikwaterzucht is. Men kan de vis het beste apart zetten, indien mogelijk, aangezien de kans op besmetting van andere vissen bestaat. De kans is slechts 1% tot 5% dat het besmettelijke buikwaterzucht is. De besmettelijk vorm is vaak een infectie met vistuberculose.

Buikwaterzucht is een opeenhoping van vocht in bijvoorbeeld de nieren of lever. Deze opeenhoping zorgt ervoor dat weefsels beschadigd zullen raken. De voortdurende opeenstapeling van vocht kan ervoor zorgen dat de organen en weefsels onherstelbaar beschadigd zullen raken.

Hoe herken ik buikwaterzucht?

Buikwaterzucht herken je aan de uitpuilende ogen van de vis en de uitgezette schubben. De schubben van de vis zijn bij buikwaterzucht uitgezet zoals je dat ook bij een denneappel ziet. zie onderstaande foto met diverse koi met buikwaterzucht symptomen.


Hoe kan ik buikwaterzucht behandelen?


Aanbevolen medicijnen: Sera pond omnipur of sera koi bacto tabs.

Let op een goede waterkwaliteit en een goede beluchting.

Medicijnen tegen buikwaterzucht koop je in onze koishop, druk hier: buikwaterzucht medicijnen